Shanghai Jiao Tong University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Hechen Bao Weidong Li (grad student)
guoping cai
Shawn P. CaseyVisual system, Visual Prosthesis20102013 Qiushi Ren (grad student), Kaijie Wu (grad student)
Yao Chenvisual attention, visual prosthesis, brain-computer interface
Lei Chen Weidong Li (grad student)
Xixia Chu Weidong Li (grad student)
Xiaoyun DingGlial Development20142015 Shigang He (research assistant)
Qian DU
Lin Guo Weidong Li (grad student)
Yanfei Han Weidong Li (post-doc)
Dan Huang
Dan Huang20102017 Yao Chen (grad student)
Xin JinBasal Ganglia20022007 Peiji Liang (grad student)
Weidong Li
Peiji LiangVisual System, Retina, Neural Coding Qiushi Ren (collaborator)
Xue LiuVisual System, Retina, Neural Coding20032009 Peiji Liang (grad student)
Wei Song Weidong Li (grad student)
Chen Song
Wei SunComputer Vision
Yan Sunglutamatergic neurotransmission in retina Peiji Liang (grad student)
Shuai Wang Weidong Li (grad student)
Meijian Wang20122017 Yao Chen (grad student)
Kaijie WuBiomedical Engineering
Qiang Wugene regulation, genome organization, development, genetics
Yao XueRetina Physiology Biomedical Engineering20162017 Peiji Liang (research assistant)
Beimeng Yang Weidong Li (grad student)
Ran ZhangOncology
Binglei Zhao
Yi ZhouAuditory Cortex, Barrel Cortex, Retina, Cortical Circuitry Peiji Liang (grad student)
Ying Zhou Weidong Li (post-doc)