Beijing Normal University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yanchao Bilanguage
Yong BuAttention2006 Jia Liu (post-doc)
Chunhui Chensocial cognition
WeiFeng DaiVisual System2014 Dajun Xing (grad student)
Huizhen FangVisual system2008 Jia Liu (grad student)
Yuxing Fanglanguage
Chunliang Feng
Chuanliang HanNeural Oscillation
Xin Haospatial navigation Jia Liu (grad student)
Siyuan HuAttention2007 Jia Liu (post-doc)
Yi Huang2007 Jia Liu (grad student)
Lijie HuangfMRI, machine learning School of Brain and Cognitive Sciences2010 Jia Liu (grad student)
Jing Huangattention20112014 Yan Song (grad student)
Zilong JiComputational Neuroscience20152020 Si Wu (grad student)
Jing Jiangsocial and affective neuroscience State Key Laboratory for Cognitive Neuroscience and Learning20102013 Chunming Lu (grad student)
zhang hui junsocial cognition, emotion
Zhang Jun-yunVisual Perception Cong Yu (grad student), Liu Lei (grad student)
Xiangzhen KongImaging Genetics, Brain Asymmetry, Neuroimaging, Cognitive Neuroscience2010 Jia Liu (grad student)
Zheng LiBrain-Computer-Interface
Xueting LiVisual system2008 Jia Liu (grad student)
Yang LiVisual System2014 Dajun Xing (grad student)
Xiaobai Liface recognition2004 Jia Liu (grad student)
Chuanding Lin
Li Liu
Jia Liu
Dingzhen LiuBehavior, neurobiology
Haidong D. LuVisual system, optical imaging
Chunming Lu
Yu Luo2006 Jia Liu (grad student)
Xinyue MafMRI
Meizhen Meng20182019 Xiaohui Zhang (research assistant)
Deng Pandecision making, social cogntive neuroscience Psychology20212022 Yin Wang (research assistant)
Liuqing PeiNonlinear dynamics, Chaos
Diana Rien
Yiying SongfMRI2006 Jia Liu (post-doc)
Yan Song Lin Chen (grad student)
Fanru Sun2017 Ning Liu (grad student)
Moqian Tian2007 Jia Liu (grad student)
Yi TongVisual system, fMRI2007 Jia Liu (grad student)
Tian WangVisual System2013 Dajun Xing (grad student)
Ruosi WangVisual system2009 Jia Liu (grad student)
Feng Wangvisual cognitive neuroscience
Hao WangBrain-Computer-Interface, Vision and Language
Yin Wangsocial cognitive neuroscience
Hao Wu Computer Science20152017 Gang Ren (post-doc)
Ye Xin
Dajun XingVisual neuroscience
Huadong Xiongcomputational neuroscience School of System Science20182019 DaHui Wang (research scientist)
Rui XuVisual perception
Miao Xu2008 Zonglei Zhen (grad student)
Qin Xu2008 Jia Liu (grad student)
Gui XuefMRI; Language; Decision Making19992005 Qi Dong (grad student)
Bin Yangsystem neuroscience National Key Laboratory of Cognitive Neuroscience and Learning20132017 Mingsha Zhang (research assistant)
Anmin YangCognitive Neuroscience Psychology Psychology20212021 Jia Liu (grad student), Ke Zhou (research assistant)
Yi YangVisual System2013 Dajun Xing (grad student)
Li YaoNeuronal plasticity
xiaoyu zengsocial affective neuroscience
Liang Zhang
Yaxu Zhang School of Psychology Houcan Zhang (grad student)
Jiedong ZhangAttention, visual system2006 Jia Liu (grad student)
Yan ZhangfMRI, EEG/ERP, emotional processing, sensory perception19961999 Liuqing Pei (grad student)
Houcan Zhang Department of Education Chuanding Lin (grad student)
Chengguang Zhang20162019 Zheng Li (grad student)
Zonglei ZhenfMRI2007 Jia Liu (research scientist)
Yang Zhousaccade, PPC, attention, spatial coding
Qi ZhuVisual system, fMRI2006 Jia Liu (grad student)