Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Xiaohua Cao
Hong Ying Gao20102012 Clément Léna (grad student)
Yiran GuFear Memory Joe Tsien (grad student)
Xikang Luo
wang yue qiancognitive neuroscience
Bo Wang Xiaohua Cao (grad student)
Jinbiao YangPsycholinguistics, EEG, Computational model, language unitization20132016 Qing Cai (grad student)