Stichting GGZ InGeest

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Ritsaert Lieverse Witte J.G. Hoogendijk (grad student)
Zsuzsika SjoerdsNeuroimaging, Psychiatry, Addiction, Affective Disorders20022007 Ritsaert Lieverse (research assistant)