Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Aimin BaoNeuroendocrine
Bangyu Cai
Yan Cao2016 Yiwen Wang (grad student)
Shu-Xia Cao Xiao-Ming Li (grad student)
Shuqi ChenCortex, Decision-making20162018 Hailan Hu (research assistant)
Cong ChenNeuronal degenerative disease, microglia, immuonology, endocytic pathway
Xiao-Juan Chen Xiao-Ming Li (research assistant)
Li ChenI/O Psychology
Nai Dingauditory system, MEG
Ping DongNeurobiology Neurobiology20132018 Xiao-Ming Li (grad student)
Akshay EdathodathilVisual system, Computational Neuroscience
Xiang Feng Institute of neuroscience20202019 Shengxiang Zhang (grad student), Shumin Duan (grad student), Shumin Duan (post-doc)
Zaifeng Gao20042009 Mowei Shen (grad student)
Xin GeGeometry
Qian Gong2014 Xiao-Dong Wang (grad student)
Mengyuan GongVision Science
Xiao-Jun HouNeurobiology Xiao-Ming Li (grad student)
Xiaoqing Hudeception detection, deception.
Chu Jian
Lei Jiang2017 Yiwen Wang (grad student)
Xiangzhen KongImaging Genetics, Brain Asymmetry, Neuroimaging, Cognitive Neuroscience
Hsin-Yi LaiNeuroenginering
Yingcong Li
Chunguang LiComputational neuroscience
Qiang Li
Hongbao Li2017 Yiwen Wang (grad student)
Xiao-Ming Li
Jie LiVisual Cognition, ERP, eye movment research
Xiao-Ming LiNeurobiology
Ke-Xin Li Xiao-Ming Li (grad student)
Junying Liang Linguistics19992002 Yanping Dong (grad student)
Yuxi Liao2014 Yiwen Wang (grad student)
Shufang Liuneurocomputation
Fei Liu Chu Jian (grad student)
Jiexun Liu Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology2016 Hisashi Tanigawa (grad student)
Yuhan LuAuditory cognitive neuroscience; audiology20182021 Nai Ding (research assistant)
Ying-Mei LuNeurobiology Xiao-Ming Li (post-doc)
Kun-Ming Ni Xiao-Ming Li (grad student)
Pingyue Pansynaptic mechanisms in the Parkinson's disease20022005 Shumin Duan (grad student)
Meizhen QianSystematic Neuroscience Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology, Qiushi Academy for Advanced Studies20162020 Anna W. Roe (grad student)
Fish Kunxun Qian Institute of neuroscience20142016 Yudong Zhou (research assistant)
Cunle Qian
Anna W. Roevisual system, somatosensory, brain circuitry, connectome, neurotechnology
Yun-Yun Ruielectrophysiology, pain, auditory system, visual system, amygdala, connectome, Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology xiongjie yu (grad student), Anna W. Roe (grad student)
Xiwei She
Mowei ShenPerception and Attention
Ying Shen
Hisashi TanigawaVisual system
Chao TongNervous system development
Chi Wang2013 Xiao-Dong Wang (grad student)
Yun Wang
Xing-Xing Wang2014 Xiao-Dong Wang (grad student)
Lichao Wang
Jianbao WangfMRI ZIINT20182022 Anna W. Roe (grad student)
Yiwen WangElectronics and Electrical Engineering, Biomedical Engineering
Fang Wang2015 Yiwen Wang (grad student)
Xiao-Dong Wangstress, hippocampus, cognition, depression, dendritic spines
Xiyuan Xiao
Dong Xing
Haokui XuCognitive model, Human cooperation
SUHONG XUtissue damage response and regeneration
Lizhen Xu Pharmacology2017 Fan Yang (grad student)
Kai Xu2015 Yiwen Wang (grad student)
Jian-Ming Yang Xiao-Ming Li (grad student)
Hongbin Yangcircuits of negative emotions Neurobiology20122015 Shumin Duan (grad student)
Fan Yangion channel biophysics
Hangbo YangCollege of optical science and engineering College of optical science and engineering20122017 Qiang Li (grad student)
ding yao yao
Mao Ye20092014 Jianhong Luo (grad student)
Yue YuNutrient sensing Liming Wang (grad student)
Yajun Yu“Digital Signal Processing”
Minhong YuAuditory and visual perception, Quantitative modeling20052007 Mowei Shen (grad student)
Jing-Ying Yu2014 Xiao-Dong Wang (grad student)
Qing YuUbiquitylation, neddylation, drug discovery
Wenyue Yu
xiongjie yuAuditory, vestibular, visual
Shaomin ZhangMotor system
Shaojie ZhangBrain machine interface
Jing Zhang Xiao-Ming Li (grad student)
Hanxiong Zhang Neurobiology20152016 Yudong Zhou (research assistant)
Yudong Zhou