Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Aimin BaoNeuroendocrine
Bangyu Cai
Yan Cao2016 Yiwen Wang (grad student)
Shu-Xia Cao Xiao-Ming Li (grad student)
Cong ChenNeuronal degenerative disease, microglia, immuonology, endocytic pathway
Xiao-Juan Chen Xiao-Ming Li (research assistant)
Shuqi ChenDecision-making, Emotions Center for Neuroscience20162018 Hailan Hu (research assistant)
Nai Dingauditory system, MEG
Ping DongNeurobiology Neurobiology20132018 Xiao-Ming Li (grad student)
Akshay EdathodathilVisual system, Computational Neuroscience
Xiang Feng Institute of neuroscience20112014 Shengxiang Zhang (grad student)
Zaifeng Gao20042009 Mowei Shen (grad student)
Xin GeGeometry
Qian Gong2014 Xiao-Dong Wang (grad student)
Xiao-Jun HouNeurobiology Xiao-Ming Li (grad student)
Xiaoqing Hudeception detection, deception.
Lei Jiang2017 Yiwen Wang (grad student)
Hsin-Yi LaiNeuroenginering
Yingcong Li
Hongbao Li2017 Yiwen Wang (grad student)
Ke-Xin Li Xiao-Ming Li (grad student)
Jie LiVisual Cognition, ERP, eye movment research
Xiao-Ming Li
Xiao-Ming LiNeurobiology
Chunguang LiComputational neuroscience
Qiang Li
Junying Liang Linguistics19992002 Yanping Dong (grad student)
Yuxi Liao2014 Yiwen Wang (grad student)
Jiexun Liu Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology2016 Hisashi Tanigawa (grad student)
Shufang Liuneurocomputation
Ying-Mei LuNeurobiology Xiao-Ming Li (post-doc)
Kun-Ming Ni Xiao-Ming Li (grad student)
Pingyue Pansynaptic mechanisms in the Parkinson's disease20022005 Shumin Duan (grad student)
Fish Kunxun Qian Institute of neuroscience20142016 Yudong Zhou (research assistant)
Meizhen QianSystematic Neuroscience Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology, Qiushi Academy for Advanced Studies20162020 Anna W. Roe (grad student)
Cunle Qian
Anna W. Roevisual system, somatosensory, brain circuitry, connectome, neurotechnology
Yun-Yun Ruielectrophysiology, pain, auditory system, visual system, amygdala, connectome, Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology xiongjie yu (grad student), Anna W. Roe (grad student)
Xiwei She
Ying Shen
Mowei ShenPerception and Attention
Hisashi TanigawaVisual system
Chao TongNervous system development
Yiwen WangElectronics and Electrical Engineering, Biomedical Engineering
Fang Wang2015 Yiwen Wang (grad student)
Xiao-Dong Wangstress, hippocampus, cognition, depression, dendritic spines
Lichao Wang
Yun Wang
Chi Wang2013 Xiao-Dong Wang (grad student)
Xing-Xing Wang2014 Xiao-Dong Wang (grad student)
Jianbao WangfMRI ZIINT20182022 Anna W. Roe (grad student)
Xiyuan Xiao
Dong Xing
Lizhen Xu Pharmacology2017 Fan Yang (grad student)
Kai Xu2015 Yiwen Wang (grad student)
Haokui XuCognitive model, Human cooperation
SUHONG XUtissue damage response and regeneration
Fan Yangion channel biophysics
Jian-Ming Yang Xiao-Ming Li (grad student)
Hongbin Yangcircuits of negative emotions Neurobiology20122015 Shumin Duan (grad student)
Hangbo YangCollege of optical science and engineering College of optical science and engineering20122017 Qiang Li (grad student)
ding yao yao
Mao Ye20092014 Jianhong Luo (grad student)
Wenyue Yu
Jing-Ying Yu2014 Xiao-Dong Wang (grad student)
Minhong YuAuditory and visual perception, Quantitative modeling20052007 Mowei Shen (grad student)
xiongjie yuAuditory, vestibular, visual
Yajun Yu“Digital Signal Processing”
Jing Zhang Xiao-Ming Li (grad student)
Hanxiong Zhang Neurobiology20152016 Yudong Zhou (research assistant)
Shaomin ZhangMotor system
Shaojie ZhangBrain machine interface
Yudong Zhou
Zhenggang ZhuNeed and emotional circuits