Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yu-Qiong NiuVisual System20022007 Shurong Wang (grad student)
Ming HuVisual system, memory, attention20042009 Wang Yi (grad student)
xiongjie yuAuditory, vestibular, visual Jufang He (grad student), Shigang He (grad student)
Ke Zhou Lin Chen (grad student)
Zhiping ZhangLearning and Memory2006 Aike Guo (grad student)
Siyuan HuAttention19992007 Lin Chen (grad student)
wei zhouprogenitor cells20032008 Tao Xu (grad student)
Rui XuVisual perception2005 Jia Liu (grad student)
Bing Liucognitive/computational neuroscience20052011 Wang Yi (grad student)
Da-Peng Livisual neurosciense20122006 Shurong Wang (grad student), Wang Yi (research scientist)
Jiangqu Liuneural circuit li Liu (grad student)
Rui-Feng LiuPerception, Visual Motion, Visual Attention20032008 Shurong Wang (grad student)
Yong Wang2010 Wang Yi (grad student)
fang guosleep,circadian,neural circuit Aike Guo (grad student)
David FitzpatrickVisual anatomy William J. Adelman Jr. (grad student)
li Liulearning and memory Aike Guo (grad student)
Peng CaoNeurobiology of circuits and synapses20002005 Shurong Wang (grad student)
Le Chang Shigang He (grad student)
Tao ZhangNeuronal Basis of Visual Motion Perception Shurong Wang (grad student)
yanqiong ZhouVision and motor control of drosophila li Liu (grad student)
Shao-Wu Zhang G. Adrian Horridge (research scientist)
Yufeng Panneurogenetics, Drosophila20042009 li Liu (grad student)
Zili LiuVisual Psychophysics Mandyam V. Srinivasan (research assistant)
Yan Yangmotor learning Shurong Wang (grad student)
Ji DaiVisual system Wang Yi (grad student)
Qian XiaoVisual System20032005 Shurong Wang (grad student)
Li Xiaojian Wang Yi (grad student)
Yuan Wang19962001 Shurong Wang (grad student)
Tan Heng Wang Yi (post-doc)
Tao Xuexocytosis, membrane trafficking, secretory proteins
Yin Peng ZhanNeuroscience
Hao ZhangNutrient sensing pathway Yan Li (grad student)
Xuebo Chengvisual system of Drosophila
Xufeng Qiusynaptic transmission
Long Lidevelopment of cerebral cortex
Xiaodong Li20122013 Peng Cao (research assistant)
Ying ZhangVisual system
Yanying Wang20122013 Peng Cao (research assistant)
Qi WangNMDA
Baole Qu20152016 Peng Cao (research assistant)
yifei duneural circuits
Yijin Wangvisual learning and memory li Liu (grad student)
Junxian ShenAuditory syestem
Zijun Chen20142019 Peng Cao (grad student)
Shurong WangVisual information processing
yun peng huangVisual system
Han HouMultisensory integration, Self-motion percpeption20062008 Shigang He (research assistant)
Zhihui Liu20132016 Peng Cao (research scientist)
Wang Yi
Jin Yi Wangvisual learning and memory
Fei Yan20152018 Peng Cao (grad student)
Zuxiang Liu
Gang Liuvisual learning and memory
Qifei Jiang
Lin ChenVision
Wei Yisleep
Congping Shang
Tiangang Zhou
yinjun tianvisual sysem
Jun Zhaoneuronal network
Qiang ZengRetina
Lixia He Lin Chen (grad student)
Shigang He
liu yong junvisual system
Xin MEI20042005 Shigang He (research assistant)
Xiao Lihippocampus
Hao QianInteraction between neurons and oligodendrocytes
Jiajing Zhang20152016 Peng Cao (research assistant)
Yan LiMolecular mechanisms of the advanced brain function with multiple approaches
Junyu Zhao