Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Junyu Zhao
Tiangang Zhou
Xiaodong Li20122013 Peng Cao (research assistant)
Li Xiaojian Wang Yi (grad student)
Yanying Wang20122013 Peng Cao (research assistant)
Shigang He
Yuan Wang19962001 Shurong Wang (grad student)
Tan Heng Wang Yi (post-doc)
Baole Qu20152016 Peng Cao (research assistant)
Ke Zhou Lin Chen (grad student)
Zijun Chen20142019 Peng Cao (grad student)
Zhihui Liu20132016 Peng Cao (research scientist)
Fei Yan20152018 Peng Cao (grad student)
Qifei Jiang
Congping Shang
Lixia He Lin Chen (grad student)
Yong Wang2010 Wang Yi (grad student)
Xin MEI20042005 Shigang He (research assistant)
Jiajing Zhang20152016 Peng Cao (research assistant)
Wang Yi
Zuxiang Liu
Le Chang Shigang He (grad student)
Shao-Wu Zhang G. Adrian Horridge (research scientist)
Siyuan HuAttention19992007 Lin Chen (grad student)
Junxian ShenAuditory syestem
xiongjie yuAuditory, vestibular, visual Jufang He (grad student), Shigang He (grad student)
Bing Liucognitive/computational neuroscience20052011 Wang Yi (grad student)
Long Lidevelopment of cerebral cortex
Tao Xuexocytosis, membrane trafficking, secretory proteins
Xiao Lihippocampus
Hao QianInteraction between neurons and oligodendrocytes
Zhiping ZhangLearning and Memory2006 Aike Guo (grad student)
li Liulearning and memory Aike Guo (grad student)
Yan LiMolecular mechanisms of the advanced brain function with multiple approaches
Yan Yangmotor learning Shurong Wang (grad student)
Han HouMultisensory integration, Self-motion percpeption20062008 Shigang He (research assistant)
Jiangqu Liuneural circuit li Liu (grad student)
yifei duneural circuits
Peng CaoNeurobiology of circuits and synapses20002005 Shurong Wang (grad student)
Yufeng Panneurogenetics, Drosophila20042009 li Liu (grad student)
Tao ZhangNeuronal Basis of Visual Motion Perception Shurong Wang (grad student)
Jun Zhaoneuronal network
Yin Peng ZhanNeuroscience
Qi WangNMDA
Hao ZhangNutrient sensing pathway Yan Li (grad student)
Rui-Feng LiuPerception, Visual Motion, Visual Attention20032008 Shurong Wang (grad student)
wei zhouprogenitor cells20032008 Tao Xu (grad student)
Qiang ZengRetina
Wei Yisleep
fang guosleep,circadian,neural circuit Aike Guo (grad student)
Xufeng Qiusynaptic transmission
Lin ChenVision
yanqiong ZhouVision and motor control of drosophila li Liu (grad student)
David FitzpatrickVisual anatomy William J. Adelman Jr. (grad student)
Shurong WangVisual information processing
Yijin Wangvisual learning and memory li Liu (grad student)
Jin Yi Wangvisual learning and memory
Gang Liuvisual learning and memory
Da-Peng Livisual neurosciense20122006 Shurong Wang (grad student), Wang Yi (research scientist)
Rui XuVisual perception2005 Jia Liu (grad student)
Zili LiuVisual Psychophysics Mandyam V. Srinivasan (research assistant)
yinjun tianvisual sysem
Ji DaiVisual system Wang Yi (grad student)
Ying ZhangVisual system
Qian XiaoVisual System20032005 Shurong Wang (grad student)
Yu-Qiong NiuVisual System20022007 Shurong Wang (grad student)
yun peng huangVisual system
liu yong junvisual system
Xuebo Chengvisual system of Drosophila
Ming HuVisual system, memory, attention20042009 Wang Yi (grad student)