Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Radik S. Altinbaev
Nikolay Alexandrovich Aseev Pavel M. Balaban (research scientist)
Ezras Asratovich Asratyan Leon Orbeli (post-doc), Ivan Petrovich Pavlov (grad student)
Pavel M. Balaban Ezras Asratovich Asratyan (research scientist)
Ara Saakovich Bazyan
Aleksey Vladimirovich Bogdanov
Dmitriy Viktorovich Boguslavskiy Pavel M. Balaban (research scientist)
Nataliya Ivanovna Bravarenko Pavel M. Balaban (research scientist)
Vladimir Borisovich Dorokhov
Evgeniy L. Dvorak
Vadim L. Ezrokhi
Alexander Alexeevitch Frolovcomputational neuroscience, neural networks, motor control
Grigory Agalarovich GrigoryanBehavioural Neuroscience, Learning and Memory, Emotions
Nataliya V. Gulyaeva
Viktor Nikolaevich Ierusalimskiy Pavel M. Balaban (research scientist)
Alexey Mikhaylovich Ivanitskiy
Tatyana Alekseevna Korshunova Pavel M. Balaban (research scientist)
Nikolay Stepanovich Kositsyn
Natalya Svyatoslavovna Kurova
Nataliya Nikolaevna Lebedeva
Mariya Stepanovna Lemak Pavel M. Balaban (research scientist), Leon L. Voronin (post-doc)
Alexey Yuryevich Malyshev Pavel M. Balaban (research scientist)
Vladimir Grigoryevich Marchenko Pavel M. Balaban (research scientist)
Vladimir A. Markevich
Galina Khristoforovna Merzhanova
Ninel Ivanovna Nezlina Pavel M. Balaban (research scientist)
Evgeniy Sergeevich Nikitin Pavel M. Balaban (research scientist)
Tigran Pavlovich Norekian Pavel M. Balaban (research scientist)
Vladimir Vyacheslavovich Raevskiy
Matvey Vadimovich Roschin Pavel M. Balaban (research scientist)
Sergey Vladimirovich Salozhin Pavel M. Balaban (research scientist)
Elena Igorevna Samarova Pavel M. Balaban (research scientist)
Elena Vasilyevna Sharova
Igor A. Shevelev
Izabella Gershovna Silkis
Pavel Vasilyevich Simonov Ezras Asratovich Asratyan (research scientist)
Valeriya Borisovna Strelets
Leon L. Voroninsynaptic plasticity, hippocampus, LTP, silent synapses
Igor Sergeevich Zakharov Pavel M. Balaban (research scientist)