Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Dmitriy Viktorovich Boguslavskiy Pavel M. Balaban (research scientist)
Tatyana Alekseevna Korshunova Pavel M. Balaban (research scientist)
Evgeniy Sergeevich Nikitin Pavel M. Balaban (research scientist)
Tigran Pavlovich Norekian Pavel M. Balaban (research scientist)
Sergey Vladimirovich Salozhin Pavel M. Balaban (research scientist)
Elena Igorevna Samarova Pavel M. Balaban (research scientist)
Matvey Vadimovich Roschin Pavel M. Balaban (research scientist)
Pavel Vasilyevich Simonov Ezras Asratovich Asratyan (research scientist)
Ezras Asratovich Asratyan Leon Orbeli (post-doc), Ivan Petrovich Pavlov (grad student)
Pavel M. Balaban Ezras Asratovich Asratyan (research scientist)
Alexey Yuryevich Malyshev Pavel M. Balaban (research scientist)
Mariya Stepanovna Lemak Pavel M. Balaban (research scientist), Leon L. Voronin (post-doc)
Nataliya Ivanovna Bravarenko Pavel M. Balaban (research scientist)
Viktor Nikolaevich Ierusalimskiy Pavel M. Balaban (research scientist)
Igor Sergeevich Zakharov Pavel M. Balaban (research scientist)
Vladimir Grigoryevich Marchenko Pavel M. Balaban (research scientist)
Ninel Ivanovna Nezlina Pavel M. Balaban (research scientist)
Nikolay Alexandrovich Aseev Pavel M. Balaban (research scientist)
Izabella Gershovna Silkis
Evgeniy L. Dvorak
Galina Khristoforovna Merzhanova
Natalya Svyatoslavovna Kurova
Ara Saakovich Bazyan
Vladimir Borisovich Dorokhov
Nataliya Nikolaevna Lebedeva
Vladimir Vyacheslavovich Raevskiy
Aleksey Vladimirovich Bogdanov
Nikolay Stepanovich Kositsyn
Alexander Alexeevitch Frolovcomputational neuroscience, neural networks, motor control
Elena Vasilyevna Sharova
Leon L. Voroninsynaptic plasticity, hippocampus, LTP, silent synapses
Alexey Mikhaylovich Ivanitskiy
Vladimir A. Markevich
Valeriya Borisovna Strelets
Radik S. Altinbaev
Vadim L. Ezrokhi
Igor A. Shevelev
Nataliya V. Gulyaeva
Grigory Agalarovich GrigoryanBehavioural Neuroscience, Learning and Memory, Emotions