Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Alexey Yuryevich Malyshev Pavel M. Balaban (research scientist)
Ezras Asratovich Asratyan Leon Orbeli (post-doc), Ivan Petrovich Pavlov (grad student)
Pavel M. Balaban Ezras Asratovich Asratyan (research scientist)
Pavel Vasilyevich Simonov Ezras Asratovich Asratyan (research scientist)
Matvey Vadimovich Roschin Pavel M. Balaban (research scientist)
Elena Igorevna Samarova Pavel M. Balaban (research scientist)
Sergey Vladimirovich Salozhin Pavel M. Balaban (research scientist)
Tigran Pavlovich Norekian Pavel M. Balaban (research scientist)
Evgeniy Sergeevich Nikitin Pavel M. Balaban (research scientist)
Tatyana Alekseevna Korshunova Pavel M. Balaban (research scientist)
Nikolay Alexandrovich Aseev Pavel M. Balaban (research scientist)
Ninel Ivanovna Nezlina Pavel M. Balaban (research scientist)
Vladimir Grigoryevich Marchenko Pavel M. Balaban (research scientist)
Igor Sergeevich Zakharov Pavel M. Balaban (research scientist)
Viktor Nikolaevich Ierusalimskiy Pavel M. Balaban (research scientist)
Nataliya Ivanovna Bravarenko Pavel M. Balaban (research scientist)
Mariya Stepanovna Lemak Pavel M. Balaban (research scientist), Leon L. Voronin (post-doc)
Dmitriy Viktorovich Boguslavskiy Pavel M. Balaban (research scientist)
Ara Saakovich Bazyan
Vladimir Borisovich Dorokhov
Nataliya Nikolaevna Lebedeva
Vladimir Vyacheslavovich Raevskiy
Aleksey Vladimirovich Bogdanov
Nikolay Stepanovich Kositsyn
Elena Vasilyevna Sharova
Alexey Mikhaylovich Ivanitskiy
Leon L. Voroninsynaptic plasticity, hippocampus, LTP, silent synapses
Valeriya Borisovna Strelets
Natalya Svyatoslavovna Kurova
Galina Khristoforovna Merzhanova
Evgeniy L. Dvorak
Izabella Gershovna Silkis
Nataliya V. Gulyaeva
Igor A. Shevelev
Vadim L. Ezrokhi
Radik S. Altinbaev
Vladimir A. Markevich
Alexander Alexeevitch Frolovcomputational neuroscience, neural networks, motor control
Grigory Agalarovich GrigoryanBehavioural Neuroscience, Learning and Memory, Emotions