Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Ara Saakovich Bazyan
Vladimir A. Markevich
Radik S. Altinbaev
Vadim L. Ezrokhi
Igor A. Shevelev
Nataliya V. Gulyaeva
Izabella Gershovna Silkis
Evgeniy L. Dvorak
Galina Khristoforovna Merzhanova
Natalya Svyatoslavovna Kurova
Leon L. Voroninsynaptic plasticity, hippocampus, LTP, silent synapses
Vladimir Borisovich Dorokhov
Nataliya Nikolaevna Lebedeva
Vladimir Vyacheslavovich Raevskiy
Aleksey Vladimirovich Bogdanov
Nikolay Stepanovich Kositsyn
Elena Vasilyevna Sharova
Alexey Mikhaylovich Ivanitskiy
Valeriya Borisovna Strelets
Grigory Agalarovich GrigoryanBehavioural Neuroscience, Learning and Memory, Emotions
Tatyana Alekseevna Korshunova Pavel M. Balaban (research scientist)
Alexey Yuryevich Malyshev Pavel M. Balaban (research scientist)
Mariya Stepanovna Lemak Pavel M. Balaban (research scientist), Leon L. Voronin (post-doc)
Nataliya Ivanovna Bravarenko Pavel M. Balaban (research scientist)
Viktor Nikolaevich Ierusalimskiy Pavel M. Balaban (research scientist)
Igor Sergeevich Zakharov Pavel M. Balaban (research scientist)
Vladimir Grigoryevich Marchenko Pavel M. Balaban (research scientist)
Ninel Ivanovna Nezlina Pavel M. Balaban (research scientist)
Nikolay Alexandrovich Aseev Pavel M. Balaban (research scientist)
Dmitriy Viktorovich Boguslavskiy Pavel M. Balaban (research scientist)
Ezras Asratovich Asratyan Leon Orbeli (post-doc), Ivan Petrovich Pavlov (grad student)
Evgeniy Sergeevich Nikitin Pavel M. Balaban (research scientist)
Tigran Pavlovich Norekian Pavel M. Balaban (research scientist)
Sergey Vladimirovich Salozhin Pavel M. Balaban (research scientist)
Elena Igorevna Samarova Pavel M. Balaban (research scientist)
Matvey Vadimovich Roschin Pavel M. Balaban (research scientist)
Pavel Vasilyevich Simonov Ezras Asratovich Asratyan (research scientist)
Pavel M. Balaban Ezras Asratovich Asratyan (research scientist)
Alexander Alexeevitch Frolovcomputational neuroscience, neural networks, motor control