Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Jerzy Mozrzymas
Marcin Szczot Laboratory of Neuroscience20082014 Jerzy Mozrzymas (grad student)
Ewa Dorota ZarnowskaGABAA receptors, inhibitory cells and circuits19982002 Jerzy Mozrzymas (grad student)