University of Warsaw

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Jolanta Bukowska
Andrew J. Churchard chemistry20082012 Wojciech Grochala (grad student)
Karol Fijalkowski Chemistry20082012 Wojciech Grochala (grad student)
Jakub Gawraczynski20142019 Wojciech Grochala (grad student)
Wojciech Grochalachemistry chemistry chemistry19951998 Lucjan Piela (research scientist), Jolanta Bukowska (grad student)
Adam Grzelak20142018 Wojciech Grochala (grad student)
Tomasz Jaron chemistry20082012 Wojciech Grochala (grad student)
Wlodzimierz Kolos physics19511953 Leopold Infeld (grad student)
Kacper Kondrakiewiczemotions20112012 Przemek Tomalski (research assistant)
Dominik Kurzydlowski chemistry20092013 Wojciech Grochala (grad student)
Marek Kuś Krzysztof Wódkiewicz (grad student)
Przemyslaw J. Malinowski chemistry20092013 Wojciech Grochala (grad student)
Tomasz Michalowski chemistry20102015 Wojciech Grochala (grad student)
Lucjan Piela chemistry19651970 Wlodzimierz Kolos (grad student)
Piotr Polczynski chemistry20112016 Wojciech Grochala (grad student)
Wojciech RubinowiczTheoretical mechanics
Przemek Tomalskivisual attention development, social brain,
Krzysztof Wódkiewicz