Jan C. van Es

Affiliations: 
Utrecht University, Utrecht, Netherlands 
Area:
primary care
Website:
https://profs.library.uu.nl/index.php/profrec/getprofdata/580/51/60/0
Google:
"Jan Cornelis van Es"
Bio:

(1921 - 2008)
http://dap.library.uu.nl/cgi-bin/dap/dap?diss_id=565

Mean distance: 23.66 (cluster 48)
 

Parents

Sign in to add mentor
Robijn Hornstra grad student 1959 Utrecht
 (Gezinnen met zwakzinnige kinderen. Een medisch-sociologische studie over de invloed op het gezin van de opname van een kind in een zwakzinnigeninrichting)
BETA: Related publications

Publications

You can help our author matching system! If you notice any publications incorrectly attributed to this author, please sign in and mark matches as correct or incorrect.

See more...