?


Kenzo
Kurihara

Aomori University


Kiyonori
Yoshii

Kyushu Institute of Technology
?


Kenzo
Kurihara

Aomori University


Makoto
Kashiwayanagi

Asahikawa Medical College

Tomohiro
Noguchi

Asahikawa Medical College
(Options)

Tomohiro NoguchiX