Leon
Orbeli

Imperial Medical Academy


Leonid Grigoryevich
Voronin

Moscow State University


Daniil Semenovich
Vorontsov

University of Kiev
Platon
Kostyuk

Bogomoletz Institute of Physiology
?


Mikhail Yakovlevich
Rabinovich

Moscow Brain Institute RAMN


Leon L.
Voronin

IHNA, RASIzabella Gershovna
Silkis

IHNA, RAS
(Options)

Izabella SilkisX