?

Tamotsu
Toshima

Hiroshima University
(Options)

Jun I.
Kawahara

Hokkaido University


Yuki
Yamada

Kyushu University

Fuminori
Ono

University of Tokyo


Tomoe
Inukai

Chukyo University

Ippei
Takenaka

Okayama College

Ken
Kihara

Kagoshima University

Hirotsune
Sato

University of Tsukuba

Tamotsu ToshimaX