Beijing Normal University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yanchao Bilanguage
Yong BuAttention2006 Jia Liu (post-doc)
Chunhui Chensocial cognition
WeiFeng DaiVisual System2014 Dajun Xing (grad student)
Yuxing Fanglanguage
Huizhen FangVisual system2008 Jia Liu (grad student)
Chunliang Feng
Chuanliang HanNeural Oscillation
Xin Haospatial navigation Jia Liu (grad student)
Siyuan HuAttention2007 Jia Liu (post-doc)
Jing Huangattention20112014 Yan Song (grad student)
Lijie HuangfMRI, machine learning School of Brain and Cognitive Sciences2010 Jia Liu (grad student)
Yi Huang2007 Jia Liu (grad student)
Zilong JiComputational Neuroscience20152020 Si Wu (grad student)
Jing Jiangsocial neuroscience, cognitive neuroscience State Key Laboratory for Cognitive Neuroscience and Learning20102013 Chunming Lu (grad student)
zhang hui junsocial cognition, emotion
Zhang Jun-yunVisual Perception Cong Yu (grad student), Liu Lei (grad student)
Xiangzhen KongImaging Genetics, Brain Asymmetry, Neuroimaging, Cognitive Neuroscience2010 Jia Liu (grad student)
Yang LiVisual System2014 Dajun Xing (grad student)
Zheng LiBrain-Computer-Interface
Xueting LiVisual system2008 Jia Liu (grad student)
Xiaobai Liface recognition2004 Jia Liu (grad student)
Chuanding Lin
Dingzhen LiuBehavior, neurobiology
Jia Liu
Li Liu
Chunming Lu
Haidong D. LuVisual system, optical imaging
Yu Luo2006 Jia Liu (grad student)
Xinyue MafMRI
Deng Pandecision making, social cogntive neuroscience Psychology20212022 Yin Wang (research assistant)
Liuqing PeiNonlinear dynamics, Chaos
Diana Rien
Yan Song Lin Chen (grad student)
Yiying SongfMRI2006 Jia Liu (post-doc)
Moqian Tian2007 Jia Liu (grad student)
Yi TongVisual system, fMRI2007 Jia Liu (grad student)
Hao WangBrain-Computer-Interface, Vision and Language
Feng Wangvisual cognitive neuroscience
Tian WangVisual System2013 Dajun Xing (grad student)
Yin Wangsocial cognitive neuroscience
Ruosi WangVisual system2009 Jia Liu (grad student)
Hao Wu Computer Science20152017 Gang Ren (post-doc)
Ye Xin
Dajun XingVisual neuroscience
Qin Xu2008 Jia Liu (grad student)
Miao Xu2008 Zonglei Zhen (grad student)
Rui XuVisual perception
Gui XuefMRI; Language; Decision Making19992005 Qi Dong (grad student)
Bin Yangsystem neuroscience National Key Laboratory of Cognitive Neuroscience and Learning20132017 Mingsha Zhang (research assistant)
Yi YangVisual System2013 Dajun Xing (grad student)
Anmin YangCognitive Neuroscience Psychology Psychology20212021 Jia Liu (grad student), Ke Zhou (research assistant)
Li YaoNeuronal plasticity
xiaoyu zengsocial affective neuroscience
Chengguang Zhang20162019 Zheng Li (grad student)
Houcan Zhang Department of Education Chuanding Lin (grad student)
Yaxu Zhang School of Psychology Houcan Zhang (grad student)
Yan ZhangfMRI, EEG/ERP, emotional processing, sensory perception19961999 Liuqing Pei (grad student)
Jiedong ZhangAttention, visual system2006 Jia Liu (grad student)
Liang Zhang
Zonglei ZhenfMRI2007 Jia Liu (research scientist)
Yang Zhousaccade, PPC, attention, spatial coding
Qi ZhuVisual system, fMRI2006 Jia Liu (grad student)