Beijing Normal University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yanchao Bilanguage
Yong BuAttention2006 Jia Liu (post-doc)
WeiFeng DaiVisual System2014 Dajun Xing (grad student)
Huizhen FangVisual system2008 Jia Liu (grad student)
Yuxing Fanglanguage
Chunliang Feng
Siyuan HuAttention2007 Jia Liu (post-doc)
Lijie HuangfMRI, machine learning School of Brain and Cognitive Sciences2010 Jia Liu (grad student)
Jing Huangattention20112014 Yan Song (grad student)
Yi Huang2007 Jia Liu (grad student)
Zilong JiComputational Neuroscience20152020 Si Wu (grad student)
Jing Jiangsocial neuroscience, cognitive neuroscience State Key Laboratory for Cognitive Neuroscience and Learning20102013 Chunming Lu (grad student)
zhang hui junsocial cognition, emotion
Zhang Jun-yunVisual Perception Cong Yu (grad student), Liu Lei (grad student)
Xiangzhen KongImaging Genetics, Brain Asymmetry, Neuroimaging, Cognitive Neuroscience2010 Jia Liu (grad student)
Zheng LiBrain-Computer-Interface
Xiaobai Liface recognition2004 Jia Liu (grad student)
Xueting LiVisual system2008 Jia Liu (grad student)
Yang LiVisual System2014 Dajun Xing (grad student)
Chuanding Lin
Jia Liu
Dingzhen LiuBehavior, neurobiology
Li Liu
Chunming Lu
Haidong D. LuVisual system, optical imaging
Yu Luo2006 Jia Liu (grad student)
Xinyue MafMRI
Liuqing PeiNonlinear dynamics, Chaos
Diana Rien
Yiying SongfMRI2006 Jia Liu (post-doc)
Yan Song
Moqian Tian2007 Jia Liu (grad student)
Yi TongVisual system, fMRI2007 Jia Liu (grad student)
Tian WangVisual System2013 Dajun Xing (grad student)
Yin Wangsocial cognitive neuroscience
Ruosi WangVisual system2009 Jia Liu (grad student)
Hao WangBrain-Computer-Interface
Feng Wangvisual cognitive neuroscience
Hao Wu Computer Science20152017 Gang Ren (post-doc)
Dajun XingVisual neuroscience
Qin Xu2008 Jia Liu (grad student)
Miao Xu2008 Zonglei Zhen (grad student)
Rui XuVisual perception
Gui XuefMRI; Language; Decision Making19992005 Qi Dong (grad student)
Yi YangVisual System2013 Dajun Xing (grad student)
Bin Yangsystem neuroscience National Key Laboratory of Cognitive Neuroscience and Learning20132017 Mingsha Zhang (research assistant)
Li YaoNeuronal plasticity
xiaoyu zengsocial affective neuroscience
Yan ZhangfMRI, EEG/ERP, emotional processing, sensory perception19961999 Liuqing Pei (grad student)
Jiedong ZhangAttention, visual system2006 Jia Liu (grad student)
Chengguang Zhang20162019 Zheng Li (grad student)
Houcan Zhang Department of Education Chuanding Lin (grad student)
Yaxu Zhang School of Psychology Houcan Zhang (grad student)
Zonglei ZhenfMRI2007 Jia Liu (research scientist)
Yang Zhousaccade, PPC, attention, spatial coding
Qi ZhuVisual system, fMRI2006 Jia Liu (grad student)