Zhejiang University School of Medicine

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yuhui Cui Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology Laurent Venance (grad student), Hailan Hu (grad student)
Yiyan Dongneural circuit and therapy for major depression
Shuimu Jin
Yuehai KeStem Cells
Xin SunNeurodegenerative diseases Jianhong Luo (grad student)
xuwu xiang
Lizhen Xu