Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Guiquan ChenNeurodegenerative diseases
Fang HeFly Genetics, Neurodegeneration
Yun ShiNeuroscience
Wei Wangbiophysics, information processing
Wan-Qing Yu20062009 Feng Liu (grad student)
Yuguo Yu Wei Wang (grad student)