Tsinghua University (Beijing)

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Jun An Xiaoang (Irene) Wan (grad student)
Shangkai GaoBrain-Computer Interfaces Fusheng Yang (grad student)
Liang GuoNeuroengineering20022004 Shangkai Gao (research assistant), Xiaorong Gao (research assistant)
Jichengsi Guo Xiaoang (Irene) Wan (grad student)
Wei GuoNeuroscience, Neurodegeneration, drug discovery
Jianping Huang Psychology2017 Xiaoang (Irene) Wan (grad student)
Fuxing Huang Xiaoang (Irene) Wan (research assistant)
Bingbing Mu Xiaoang (Irene) Wan (grad student)
Kyoung Hwan Seoul Xiaoang (Irene) Wan (grad student)
Xu Shen Xiaoang (Irene) Wan (research assistant)
Xiaoang (Irene) WanCognitive Psychology
Yang Wang Xiaoang (Irene) Wan (grad student)
Mingyang Wu
Fusheng Yang
Xiaoli ZhangVisual perception, Visual stability, attention, neuroimaging
Hui Zhao Xiaoang (Irene) Wan (grad student)
Xi Zhou Xiaoang (Irene) Wan (research assistant)
Hang ZhouSynapse, plasticity, spatial organization, chronic pain, sleep
Yinzhong ZhouDrosophila, long-term memory&Forgetting