People with institution matching "Shanghai Jiao Tong University": Advanced Search
Name Institution Area Added by Date  
Hechen Bao (Info) Shanghai Jiao Tong University weidong 2012‑03‑20
guoping cai (Info) Shanghai Jiao Tong University wqs 2020‑10‑11
Shawn P. Casey (Info) Shanghai Jiao Tong University Visual system, Visual Prosthesis duck 2013‑12‑02
Lei Chen (Info) Shanghai Jiao Tong University weidong 2012‑03‑20
Yao Chen (Info) Shanghai Jiao Tong University visual attention, visual prosthesis, brain-computer interface yaochen_sjtu 2017‑06‑13
Xixia Chu (Info) Shanghai Jiao Tong University weidong 2010‑09‑28
Xiaoyun Ding (Info) Baylor Glial Development xiaoyund 2019‑02‑09
Qian DU (Info) Shanghai Jiao Tong University smilecon 2009‑08‑13
Lin Guo (Info) Shanghai Jiao Tong University weidong 2012‑03‑20
Yanfei Han (Info) Shanghai Jiao Tong University weidong 2012‑03‑20
Shigang He (Info) IBP, CAS dylangongw 2008‑03‑15
Dan Huang (Info) Shanghai Jiao Tong University yaochen_sjtu 2017‑06‑13
Dan Huang (Info) Shanghai Jiao Tong University yaochen_sjtu 2017‑06‑13
Xin Jin (Info) Salk Institute Basal Ganglia xjin 2006‑10‑09
Wei-Guang Li (Info) Shanghai Jiao Tong University School of Medicine cedarlee 2019‑07‑24
Weidong Li (Info) Shanghai Jiao Tong University weidong 2008‑06‑04
Yong Li (Info) Shanghai Jiao Tong University School of Medicine cedarlee 2019‑07‑24
Peiji Liang (Info) Shanghai Jiao Tong University Visual System, Retina, Neural Coding zhouyi 2007‑09‑13
Xue Liu (Info) UCLA Visual System, Retina, Neural Coding zhouyi 2007‑09‑13
Michelle Monje (Info) Stanford bormerod 2009‑09‑07
Qiushi Ren (Info) Peking University Laser medicine, Bio-photonics, Neuro-medical engineering duck 2013‑12‑03
Wei Song (Info) Shanghai Jiao Tong University weidong 2012‑03‑20
Wei Sun (Info) Shanghai Jiao Tong University Computer Vision sunwei 2017‑04‑06
Yan Sun (Info) Shanghai Jiao Tong University glutamatergic neurotransmission in retina flameyanzi 2010‑06‑23
Yujie Tang (Info) Shanghai Jiao Tong University School of Medicine Glia 2018‑04‑15
Meijian Wang (Info) Shanghai Jiao Tong University yaochen_sjtu 2017‑06‑13
Shuai Wang (Info) Shanghai Jiao Tong University weidong 2010‑09‑28
Kaijie Wu (Info) Shanghai Jiao Tong University Biomedical Engineering duck 2013‑12‑03
Qiang Wu (Info) Shanghai Jiao Tong University gene regulation, genome organization, development, genetics qiangwu 2017‑12‑19
Tian-Le Xu (Info) Shanghai Jiao Tong University School of Medicine ASICs, Inhibitory transmission mithra 2007‑03‑16
Yao Xue (Info) Yale, Shanghai Jiao Tong University Retina Physiology doctorxue 2018‑10‑11
Beimeng Yang (Info) Shanghai Jiao Tong University weidong 2010‑09‑28
Ran Zhang (Info) Shanghai Jiao Tong University Oncology ran.zhang 2009‑09‑09
Yi Zhou (Info) Third Military Medical University Auditory Cortex, Barrel Cortex, Retina, Cortical Circuitry zhouyi 2007‑09‑12
Ying Zhou (Info) Shanghai Jiao Tong University weidong 2010‑09‑28
Sign in to add a new person