?

Qi
She

City University of Hong Kong
(Options)

Qi SheX