Paul
Natorp

University of Marburg (Philosophy Tree)


Martin
Heidegger

University of Freiburg (Philosophy Tree)


Hans-Georg
Gadamer

Heidelberg University (Philosophy Tree)


Dieter
Henrich

Heidelberg University (Philosophy Tree)


Heinrich
Rickert

(Philosophy Tree)
Martin
Heidegger

University of Freiburg (Philosophy Tree)


Ernst
Tugendhat

FU Berlin (Philosophy Tree)


Peter
Bieri

Free University of Berlin

Markus
Werning

Ruhr University Bochum
(Options)

Markus WerningX