Cynthia
Fisher

UIUC (LinguisTree)


Thomas G.
Bever

University of Arizona
Zhenghan
Qi

Northeastern University

Yi-Lun
Weng

University of Delaware
(Options)

Yi-Lun WengX