Peking University Health Science Center

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Lijun Qineuroscience Department of Neurobiology KeWei Wang (research assistant), Yong Zhang (research assistant)
KeWei Wang
Xiao-Dun Yangstress, prefrontal cortex, dendrites and spines20122015 Xiao-Dong Wang (grad student)
Jingheng Zhoubasal ganglia & dopamine Neuroscience Research Institute20102015 KeWei Wang (grad student)