NIBS, Beijing

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Huating Gu2018 Peng Cao (grad student)
Meizhu Huang2018 Peng Cao (research assistant)
Qifei Jiang20162016 Peng Cao (research assistant)
Yang Li20162017 Peng Cao (research assistant)
Dapeng Li2016 Peng Cao (research scientist)
Weixiu Liu20162017 Peng Cao (research assistant)
Aixue Liu2016 Peng Cao (grad student)
Congping Shang
Zhiyong Xie Peng Cao (post-doc)
Chuan Xin2018 Peng Cao (research assistant)
Yaning Zhang20172018 Peng Cao (research assistant)
Eric E. ZhangCircadian Rhythms
Xianying Zhang2017 Peng Cao (grad student)