John Ralph
Ragazzini

Columbia (Computer Science Tree)


Lotfi A.
Zadeh

UC Berkeley


Pravin
Varaiya

UC Berkeley (E-Tree)Xiangheng
Liu

Stanford
(Options)

Xiangheng LiuX