?
Leon
Orbeli

Imperial Medical Academy


Leonid Grigoryevich
Voronin

Moscow State University


Daniil Semenovich
Vorontsov

University of Kiev
Platon
Kostyuk

Bogomoletz Institute of Physiology
?


Mikhail Yakovlevich
Rabinovich

Moscow Brain Institute RAMN


Leon L.
Voronin

IHNA, RAS
Ford F.
Ebner

Vanderbilt


Wolf
Singer

MPI Frankfurt


Aryeh
Routtenberg

Northwestern


John
Connor

Univ. of New Mexico


David J.
Linden

Johns Hopkins


Gunther S.
Stent

UC Berkeley


Richard W.
Tsien

NYU School of Medicine
Arseny S.
Khakhalin

Bard College
Wendell R (Tex)
Garner

Johns Hopkins


Emanuel
Donchin

University of South Florida

Samyukta
Dore

Duke
(Options)

Samyukta DoreX