Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Aimin BaoNeuroendocrine
Bangyu Cai
Shu-Xia Cao Xiao-Ming Li (grad student)
Yan Cao2016 Yiwen Wang (grad student)
Li ChenI/O Psychology
Shuqi ChenCortex, Decision-making20162018 Hailan Hu (research assistant)
Cong ChenNeuronal degenerative disease, microglia, immuonology, endocytic pathway
Xiao-Juan Chen Xiao-Ming Li (research assistant)
Nai Dingauditory system, MEG
Ping DongNeurobiology Neurobiology20132018 Xiao-Ming Li (grad student)
Akshay EdathodathilVisual system, Computational Neuroscience
Xiang Feng Institute of neuroscience20202019 Shengxiang Zhang (grad student), Shumin Duan (grad student), Shumin Duan (post-doc)
Zaifeng Gao20042009 Mowei Shen (grad student)
Xin GeGeometry
Qian Gong2014 Xiao-Dong Wang (grad student)
Mengyuan GongVision Science
Xiao-Jun HouNeurobiology Xiao-Ming Li (grad student)
Xiaoqing Hudeception detection, deception.
xiaoning jiadepression astrocytes
Chu Jian
Lei Jiang2017 Yiwen Wang (grad student)
Xiangzhen KongImaging Genetics, Brain Asymmetry, Neuroimaging, Cognitive Neuroscience
Hsin-Yi LaiNeuroenginering
Hongbao Li2017 Yiwen Wang (grad student)
Yingcong Li
Qiang Li
Xiao-Ming LiNeurobiology
Chunguang LiComputational neuroscience
Ke-Xin Li Xiao-Ming Li (grad student)
Jie LiVisual Cognition, ERP, eye movment research
Xiao-Ming Li
Junying Liang Linguistics19992002 Yanping Dong (grad student)
Yuxi Liao2014 Yiwen Wang (grad student)
Shufang Liuneurocomputation
Fei Liu Chu Jian (grad student)
Jiexun Liu Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology2016 Hisashi Tanigawa (grad student)
Yuhan LuAuditory cognitive neuroscience; audiology20182021 Nai Ding (research assistant)
Ying-Mei LuNeurobiology Xiao-Ming Li (post-doc)
Huan Maactivity dependent gene expression, synaptic plasticity
Kun-Ming Ni Xiao-Ming Li (grad student)
Pingyue Pansynaptic mechanisms in the Parkinson's disease20022005 Shumin Duan (grad student)
Cunle Qian
Meizhen QianSystematic Neuroscience Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology, Qiushi Academy for Advanced Studies20162020 Anna W. Roe (grad student)
Fish Kunxun Qian Institute of neuroscience20142016 Yudong Zhou (research assistant)
Anna W. Roevisual system, somatosensory, brain circuitry, connectome, neurotechnology
Yun-Yun Ruielectrophysiology, pain, auditory system, visual system, amygdala, connectome, Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology Interdisciplinary Institute of Neuroscience and Technology xiongjie yu (grad student), Anna W. Roe (grad student)
Xiwei She
Ying Shen
Mowei ShenPerception and Attention
Hisashi TanigawaVisual system
Chao TongNervous system development
Chi Wang2013 Xiao-Dong Wang (grad student)
Xing-Xing Wang2014 Xiao-Dong Wang (grad student)
Xiao-Dong Wangstress, hippocampus, cognition, depression, dendritic spines
Jianbao WangfMRI ZIINT20182022 Anna W. Roe (grad student)
Yun Wang
Fang Wang2015 Yiwen Wang (grad student)
Lichao Wang
Yiwen WangElectronics and Electrical Engineering, Biomedical Engineering
Xiyuan Xiao
Dong Xing
Haokui XuCognitive model, Human cooperation
Lizhen Xu Pharmacology2017 Fan Yang (grad student)
Kai Xu2015 Yiwen Wang (grad student)
SUHONG XUtissue damage response and regeneration
Hangbo YangCollege of optical science and engineering College of optical science and engineering20122017 Qiang Li (grad student)
Jian-Ming Yang Xiao-Ming Li (grad student)
Fan Yangion channel biophysics
Hongbin Yangcircuits of negative emotions Neurobiology20122015 Shumin Duan (grad student)
ding yao yao
Mao Ye20092014 Jianhong Luo (grad student)
xiongjie yuAuditory, vestibular, visual
Yue YuNutrient sensing Liming Wang (grad student)
Yajun Yu“Digital Signal Processing”
Jing-Ying Yu2014 Xiao-Dong Wang (grad student)
Qing YuUbiquitylation, neddylation, drug discovery
Minhong YuAuditory and visual perception, Quantitative modeling20052007 Mowei Shen (grad student)
Wenyue Yu
Shaomin ZhangMotor system
Shaojie ZhangBrain machine interface
Jing Zhang Xiao-Ming Li (grad student)
Hanxiong Zhang Neurobiology20152016 Yudong Zhou (research assistant)
Yudong Zhou